Home
Општина Штип | Municipality of Stip
Events Calendar Print EMAIL help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Осумнаесетта седница на Советот на Општина Штип
Thursday 14 March 2019, 10:30
by Веб администраторHits : 665

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за измена на траса на линиски инфраструктурен објект-магистрален пат М-6.
2. Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година по Програмата за уредување на градежно земјиште.
3. Извештај за реализација на Програмата за локални патишта и улици (редовно и зимско) на ЈП „Стипион 2011“-Штип за 2018 година.
4. Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година по Програмата за одржување на локални патишта и улици во зимски услови.
5. Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 по Програмата за користење на јавниот простор за паркирање.
6. Годишна сметка на ЈП „Стипион 2011“-Штип за 2018 година.
7. Годишна сметка на Буџетот на Општина Штип за 2018 година.
8. Годишен извештај на Општина Штип за 2018 година.
9. Годишен извештај на ОУК „Дом на млади“-Штип за 2018 година.
10. Годишна сметка на ОУК „Дом на млади“-Штип за 2018 година.
11. Годишна сметка на ООУ „Тошо Арсов“-Штип за 2018 година.
12. Годишна сметка ООУ „Гоце Делчев“-Штип за 2018 година.
13. Годишна сметка на ООУ „Славејко Арсов“-Штип за 2018 година.
14. Годишна сметка на ООУ„Димитар Влахов“ Штип за 2018 година.
15. Годишна сметка на ООУ„Ванчо Прке“-Штип за 2018 година.
16. Годишна сметка на Јавна установа за деца - Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип за 2018 година.
17. Годишна сметка на Општинската јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип за 2018 година.
18. Годишен извештај за работењето на овластениот инспектор по патен сообраќај за периодот од 01.01.-31.12.2018 година.
19. Годишен извештај за работењето на комуналната инспекција за периодот од 01.01.2018-31.12.2018 година.
20. Информација за состојбата со бесправната градба во Општина Штип.
21. Иницијатива за решавање на проблемот со водоснабдувањето во населба Каваклија.
22. Советнички прашања.
Информативен дел:
- Информација за невработеноста во Општина Штип со состојбата на 31.12.2018 година.

Back

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize