Home
Општина Штип | Municipality of Stip
Events Calendar Print EMAIL help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Дваесет и втора седница на Советот на Општина Штип
Friday 12 July 2019, 10:00
by Веб администраторHits : 499

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за усогласување на ДУП за населба „Блок 2000“-Штип.
2. Предлог-Одлука за давање согласност на статутарната одлука за изменување на статутот на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
3. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
4. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
5. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип.
6. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на статутот на Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
7. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
8. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
9. Предлог-Одлука за утврдување на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
10. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства.
11. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип.
12. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за информатичка технологија и локален економски развој „ЛЕР-ИТ“-Штип.
13. Предлог-Решение за разрешување и именување на Управен одбор на Фондацијата за развој на информатичка технологија и локален економски развој „ЛЕР-ИТ“-Штип.
14. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на ООУ „Ванчо Прке“-Штип.
15. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управен одбор во ОЈУДГ „Астибо“-Штип од Совет на родители.
16. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип.
17. Советнички прашања.

Back

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

March 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize