Home Urban planning and life environment
Urbanism, construction, housing work and LEP
Environmental Impact Assessment Report for Reconstruction and Rehabilitation of the Local Road Network Project in Republic of Macedonia (VII tender)
Friday, 12 September 2014 08:05

The public enterprise for state roads of Republic of Macedonia has prepared a tender documentation for the project Reconstruction and Rehabilitation of the Local Road Network in Republic of Macedonia (tender No. 7), with loan from the World Bank.

An Environmental Impact Assessment Report is prepared as part of the tender documentation. This report is announced below:

 
Проектна програма за реконструкција на патниот правец А3, делница Штип – Кочани
Thursday, 12 December 2013 11:04
There are no translations available.

Јавното претпријатие за државни патишта планира да реализира проект за реконструкција и рехабилитација на државниот пат А3 (стара ознка М-5) делница Штип – Кочанина ниво на експресен пат во должина од околу 27 км. Финансирањто на овој проект ќе се обезбеди со средства од Светска Банка, според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјални аспекти, уште во раната фаза на подготовка на документацијата односно, Проектната програма потребно е да се одржат јавни консултации со засегнаттите страни и локалното населениена населените места долж делницата Штип – Кочанизапочнувајќи од т.н. Штипска клучка, а завршувајќи кај клучката Кочани.

Поради тоа, Ве информираме дека ќе се одржи само една јавна консултација на Проектната програма за сите засегнати општини долж делницата на 18.12.2013 година (среда) со почеток во 15:00 часот во просториите на општината Чешиново-Облешево.


 
Што е ГИС?
There are no translations available.

 
Issued building permits

 
Систем за електронско издавање одобрение за градење
There are no translations available.


 

 
Цени за оттуѓување градежно земјиште
There are no translations available.

 
УПАТСТВО за добивање на одобрение за градење - ИПАРД програма
There are no translations available.

У П А Т С Т В О

за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко - планска документација

 • Потребна Документација

За добивање на одобрение за градење инвеститорот поднесува писмено барање (образецот на барањето е утврден со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрение и формата и содржината на одобрението за градење објавен во Службен весник на Република Македонија бр.24/11)  до општината на чие подрачје треба да се гради објектот.

Read more...
 
Уплатница за ЕЛАБОРАТИ за заштита на животната средина
There are no translations available.

 • Назив и седиште на примачот: Општина Штип
 • Банка на примач: НБРМ
 • Трансакциска сметка: 100000000063095
 • Износ: 600 МКД
 • Уплатна сметка: 840 174 06691
 • Приходна шифра и програма: 718127 00
 • Цел на дознака: Надомест за Елаборат  за оцена на влијанието на проект врз животната средина
 
Authorities of Department for urbanism, construction, housing work and life environment protection

Department for urbanism, construction, housing work and life environment protection accomplishes the following work:

 • Space arranging;
 • Conveying plan documentation;
 • Professional following of the realization degree of the urban plans and instigating initiatives for their changing and supplementation;
 • Renting location conditions and approvals for object constructing from local meaning confirmed by law;
 • Follows and plans the needs for housing on the area of Municipality Stip, according the Housing law;
 • Suggests an annual program and undertakes measures and activities for their realization, according with the Housing law;
 • Brings measures for stopping the life and space environment contamination;
 • Leads an act for publishing integrated licenses and putting through the laws from the life environment area;
 • Does other work which will be confided to its authority.
 
Request Forms

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

November 2020
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize