Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Дваесет и трета седница на Советот на Општина Штип
Петок 30 Август 2019, 10:00
од Веб администраторHits : 377

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Ванчо Прке“-Штип во учебната 2019/2020 година.
2. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Тошо Арсов“-Штип во учебната 2019/2020 година.
3. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и една комбинирана паралелка во ООУ „Гоце Делчев“-Штип во учебната 2019/2020 година.
4. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ „Славејко Арсов“-Штип во учебната 2019/2020 година.
5. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип во учебната 2019/2020 година.
6. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“-Штип во учебната 2019/2020 година.
7. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип во учебната 2019/2020 година.
8. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелка со помал број на ученици во СОУ „Коле Нехтенин“-Штип во учебната 2019/2020 година.
9. Предлог-Одлука за давање согласност за зголемување на бројот на децата во групите во ОЈУДГ „Астибо“-Штип.
10. Предлог-Одлука за продажба на недвижна ствар (помошен објект).
11. Предлог-Одлука за продажба на движни ствари (автобуси).
12. Физибилити студија за оправданост од доделување на договор за јавно приватно партнерство за изградба на спортско рекреативен центар Суитлак во Општина Штип.
13. Предлог-Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на СРЦ Суитлак во Општина Штип.
14. Предлог-Одлука за размена на деловен простор на определено време.
15. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Штип за 2020 година.
16. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУК „Дом на млади“-Штип за 2020 година.
17. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Стипион 2009“-Штип за 2020 година.
18. Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на фондација за информатичка технологија и локален економски развој „ЛЕР-ИТ“-Штип.
19. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства.
20. Предлог-Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Штип за 2019 година.
21. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Штип во реализацијата на проектот „Социјални услуги по мерка на граѓаните”.
22. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Училишниoт одбор на СОУ „Јане Сандански“-Штип.
23. Предлог-Решение за менување на членови и заменици членови во Локален економско социјален совет на Општина Штип.
24. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Р. Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2019 година.
25. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2019 година.
26. Предлог-Програма за јавно осветлување за 2019 година.
27. Оперативен план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Општина Штип за 2019/2020 година.
28. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Исар“-Штип за 2020 година.
29. Квартален извештај за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година за буџетот на Општина Штип за 2019 година.
30. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од определување на заштитни зони околу водозафатните објекти на експлоатационите бунари на локациите Фортуна, Штипско езеро и АРМ во Штип.
31. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2018-2020 година.
32. Извештај за работењето на ЈП „Исар”-Штип со финансиски показатели за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година.
33. Извештај за работењето на ЈП „Исар”-Штип за одржувањето на јавната чистота за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година.
34. Советнички прашања.

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Април 2021
П В С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize