Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Дваесет и шеста седница на Советот на Општина Штип
Четврток 28 Ноември 2019, 10:00
од Веб администраторHits : 345

Д н е в е н р е д

  1. 1.Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка.
  2. 2. Предлог-Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад.
  3. 3.Предлог-Одлука за давање согласност за аплицирање по Проект „Реконструкција на дел од улица „Партизанска".
  4. 4. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за учество на Општина Штип во реализација на Проектот „Изградба на локален пат до село Љуботен".
  5. 5.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за одобрување финансиски средства за учество на Општина Штип во реализација на Проектот „Изградба на дел од локален пат до село Шашаварлија-село Кошево-село Почивало".
  6. 6.Предлог-Одлука за одобрување на употребата на зборот „Штип" во името на Здружението одбојкарски клуб „ШТИП УГД"-Штип.
  7. 7.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 458/2 и КП 455/1 за КО Караорман вон градежен реон со намената на бесправно изградените објекти.
  8. 8.Предлог-Одлука за доделување на нов објект детска градинка на Општинската јавна установа за деца-детска градинка „Астибо"-Штип.
  9. 9.Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на КУД „Ристо Донев"-Штип.

10. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за манифестација во „Чест на поетот".

11. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за лекување.

12. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на КК „Македонка".

13. Предлог-Одлука за избор на командир на Полициска станица од општа надлежност-Штип.

14. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Штип за 2019 година.

15. Предлог-План на програми за развој на Општина Штип за период од 2020 до 2022 година.

16. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Штип за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година.

17. Предлог-Програма за јавно осветлување за 2020 година.

18. Предлог-Програма за поставување урбана опрема на територијата на Општина Штип за 2020 година.

19. Предлог-Програма за култура на Општина Штип за 2020 година.

20. Предлог-Програма за одбележување на Новогодишните и Божиќните празници 2019/2020 година.

21. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Штип за 2020 година.

22. Предлог-Годишна програма за работа на ОУК „Дом на млади"-Штип за 2020 година.

23. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2019 година.

24. Стратегија за локален економски развој на Општина Штип (2019-2024).

25. Предлог-Решение за разрешување и именување на претставник во Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунално-производни и услужни дејности „Исар"-Штип.

26. Предлог-Решение за предлагање член на Управниот одбор во Јавната установа-Меѓуопштински центар за социјални работи-Штип како претствник предложен од Советот на општината.

27. Извештај за извршување на одлуките на Советот на Општина Штип за периодот јули-септември 2019 година.

28. Извештај по Програмата за реализација на ШКЛ 2019 година.

29. Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011"-Штип со финансиски показатели за периодот од 01.07.2019 до 30.09.2019 година по програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип.

30. Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011"-Штип со финансиски показатели за периодот од 01.07.2019 до 30.09.2019 година по програмата за одржување на локални патишта и улици.

31. Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011"-Штип со финансиски показатели за периодот од 01.07.2019 до 30.09.2019 година по програмата за користење на јавниот простор за паркирање.

32. Извештај за работењето на ЈП „Исар"-Штип со финансиски показатели за период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година.

33. Извештај на ЈП „Исар"-Штип за одржувањето на јавната чистота за период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година.

34. Полугодишен извештај за безбедносната состојба на подрачјето на Полициска станица Штип во текот на првото полугодие од 2019 година.

Советнички прашања.

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Април 2021
П В С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize