Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Сектори и одделенија Сектор за образование, јавни дејности и локален економски развој
Сектор за образование, јавни дејности и локален економски развој

Секторот за образование, јавни дејности и локален економски развој ги врши следните работи:

 • ги следи законските и подзаконски акти од надлежната област и истите ги применува;
 • изготвување на одлуки и други општи и конкретни акти од надлежност на советот и градоначалникот, од областа на економскиот развој, трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството;
 • изготвува планови за локален економски развој;
 • иницира утврдување  на развојни и структурни приоритети, како и основи и мерки  за водење на локална економска политика  на општината;
 • иницира и развива  регионална и меѓугранична соработка;
 • учествува во координирање и водење на меѓународни проекти;
 • овозможува услови за подршка на развојот на малите и средните претпријатија,  претприемништвото, земјоделството и агроберзата;
 • го следи извршувањето на плановите и предлага мерки за нивно остварување;
 • обезбедува документациона база  на податоци за потребите на планирањето и програмирање  на економскиот развој;
 • изработка на бази на податоци за потребите на општината;
 • ги следи активностите  на невладините организации  и иницира и координира соработка со нив;
 • води евиденција, регистар, примање и обработување на пријави и обрасци предвидени со закон;
 • ги следи прописите и нивните измени и дополнувања;
 • врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нејзино  подобрување;
 • врши и други работи што ќе  бидат ставени во негова надлежност со акт на советот или градоначалникот на општината.
 

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Октомври 2021
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize