Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Урбанизам, градежништво и ЗЖС
Урбанизам, градежништво, станбени работи и ЗЖС
Предлог планска програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИП
Петок, 06 Август 2021 08:32

Врз основа на член 62 од Законот за урбанистчко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32 од Септември 2020год) изработена е Планска програма за изработка на  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИП.

Повеќе...
 
Проектна програма - Фотоволтаична плантажа со моќност до 5 MW на КП 304 и 306, КО Долани, Општина Штип
Среда, 21 Јули 2021 12:14

Согласно член 58, став 6, како и член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20) пред изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, се изработува проектна програма.

Повеќе...
 
Јавен увид за УП Долани
Понеделник, 19 Јули 2021 15:52

СООПШТЕНИЕ
За организирање на јавен увид на изработен
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО ДОЛАНИ, ОПШТИНА ШТИП

Dolani Изработката на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО ДОЛАНИ, ОПШТИНА ШТИП, ќе се одвива во рамките на границата на катастарската парцела односно границата на проектниот опфат се поклопува со границата на катастарската парцела 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО ДОЛАНИ, ОПШТИНА ШТИП.

Повеќе...
 
Јавен увид за УП Доброшани
Понеделник, 19 Јули 2021 13:48

СООПШТЕНИЕ
За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 248/3, КО Доброшани, Општина Штип

DobrashaniИзработката на Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 248/3, КО Доброшани, Општина Штип ќе се одвива во рамките на границата на катастарската парцела односно границата на проектниот опфат се поклопува со границата на катастарската парцела бр 248/3, КО Доброшани, Општина Штип.

Повеќе...
 
Проектна програм - Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани - КО ДОЛАНИ
Петок, 04 Јуни 2021 09:38

 
Надлежности на одделението за урбанизам, градежништво и ЗЖС

Одделението за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на животната средина ги врши следните работи:

 
  • уредување на просторот;
 
  • спроведување на планската документација;
 
  • стручно следење на степенот на реализација на урбанистичките планови и покренување иницијативи за нивно изменување и дополнување;
 
  • издавање на одобренија за градба на објекти од локално значење утврдени со закон;
 
  • ги следи и планира потребите за домување на подрачјето на Општина Штип, согласно Законот за домување;
 
  • предлага годишна програма и превзема мерки и активности за нејзина реализација, во согласност на Законот за домување;
 
  • донесува мерки за спречување од загадување на животната средина и просторот;
 
  • води постапка за издавање на интегрирани дозволи и спроведување на законите од областа на животната средина;
 
  • врши и други работи кои ќе му бидат доверени во негова надлежност.
 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план - Е1.13, КП 522, КО КАРАОРМАН ВОН ГРАД. РЕОН
Петок, 05 Март 2021 14:29

 
Проектна програма за парцелирано градежно земјиште, КП 8306, Бело Брдо
Петок, 05 Март 2021 14:14

 
Предлог проектна програма - КП 522, Е 1.13
Четврток, 31 Декември 2020 11:16

 
Проектна програма за изработка на урбанистички проект за инфраструктура за крстосница на ул. Борис Крајгер и ул. Сремски фронт

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 Следно > Крај >>

Страница 1 од 3

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Септември 2021
П В С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize