Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Урбанизам, градежништво и ЗЖС Предлог планска програма за изработка на измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ 28, дел од нас. „Автокоманда“, Општина Штип
Предлог планска програма за изработка на измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ 28, дел од нас. „Автокоманда“, Општина Штип
Вторник, 19 Октомври 2021 13:25

Врз основа на член 44 од Законот за урбанистчко планирање (Сл.Весник на РМ

бр.32 од Септември 2020год) изработена е ПРЕДЛОГ П Л АН С К А ПРОГРАМА за

изработка на ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УЕ28, ДЕЛ ОД НАС. „АВТОКОМАНДА“, ОПШТИНА ШТИП.

Планската програма треба да овозможи отпочнување на изработка на ИЗМЕНА И

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УЕ28, ДЕЛ ОД НАС.

„АВТОКОМАНДА“, ОПШТИНА ШТИП. Општина Штип има потреба од формирање и развој на

градежни парцели, а врз база на согледувањата и извршените проценки за развојни плански

можности кои не се предвидени со постоечката урбанистичка документација има потреба од

промена на постојната урбанистичко планска документација.

Планскиот опфат за изработка на планската документација е прикажан на графичките

прилози кои се во прилог на планската програма е формиран по граници на катастарски

парцели, осовина на улица и пешачка патека.

- од север опфатот е дефиниран по осовина на пешачка патека, КП4814/1, КП4951, КП4952,

КП4953 и КП4954/1.

- од исток опфатот е дефиниран по осовина ул.Глигор Прличев.

- од југ опфатот е дефиниран по осовина ул.Глигор Прличев.

- од запад опфатот е дефиниран по осовина на пешачка патека.

Површината која ја опфаќа опишаната граница на прелиминарниот плански

опфат изнесува 0,27 ха.

 

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Декември 2021
П В С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize