Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Започни бизнис
Започни бизнис
Поволности - ТИРЗ

Даноци, Царини и други стимулации

  • 10 ГОДИНИ ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА – Инвеститорите во ТИРЗ се ослободени за период од 10 години од плаќање на данок на добивка и 100% се ослободени од персонален данок на доход за период од 10 години, така што ефективната стапка на персоналниот данок на доход изнесува 0%.
  • Земјиштето во ТИРЗ во Република Македонија се дава под долгорочен закуп за период до 99 години.
  • Инвеститорите се ослободени од плаќање на надомест за уредување на градежното земјиште кон единиците на локалната самоуправа, како и од надоместоци за добивање на градежни дозволи.
  • Бесплатен приклучок за гасовод, водоводна и канализациона мрежа.
  • Владата на Република Македонија учествува во трошоците за градба на корисниците во ТИРЗ во висина до 500.000 евра, во зависност од бројот на нови вработувања и висината на инвестицијата на корисникот.
  • Царински зелен канал за стоките.

 

Предности и стимулации

         ЦАРИНА

СТОКИ

СТАПКА НАДВОР ОД ЗОНИ

СТАПКА ВО ЗОНИ

Суровини

0% - 15%

0%

Опрема

5% - 20%

0%

 

 

          ДАНОЦИ

 

СТОКИ

СТАПКА НАДВОР ОД ЗОНИ

СТАПКА ВО ЗОНИ

Данок на додадена вредност

18%

0%

Данок на добивка

10%

0% за 10 години

Персонален данок за доход

10%

0% за 10 години

 

 
Бугарскиот пазар сеуште неискористен од македонските компании

 
Информации за технолошко индустриски развојни зони

Технолошко индустриска развојна зона Штип [www.fez.gov.mk]

Technologica industrial development zones [www.investinmacedonia.com]

 
УПИС НА ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

centralen-registar1. УПИС ВО ТРГОВСКИ РЕГИСТАР

Пријава за упис на трговец-поединец во трговскиот регистар поднесува физичкото лице, кое бара да биде запишано како трговец-поединец или негов полномошник со посебно полномошно во коешто се наведуваат податоците што се запишуваат во трговскиот регистар.

2. ПОДАТОЦИ

Во пријавата за упис се наведуваат:

1) името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: ЕМБГ) и местото на живеење;

2) фирмата под којашто ќе се врши дејноста;

3) седиштето од каде што ќе се врши дејноста и

4) предметот на работење.

3. ПРИЛОЗИ

Кон пријавата за упис се приложуваат:

1) заверен потпис на трговецот-поединец кај нотар;

2) изјава од физичкото лице дека не му е изречена забрана да врши некоја од дејностите определени со овој закон и

3) изјава од физичкото лице дека уредно ги платил даночните обврски и придонесите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, односно дека, во согласност со членот 29 од ЗТД, не постои пречка да стекне својство на трговец-поединец.

4) Едно физичко лице запишано како трговец-поединец не може, истовремено, по која било основа, да биде запишано како трговец-поединец под друга фирма.

Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Страница 1 од 2

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јануари 2022
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize